Server Yönetim Panelleri

25Ocak 2017
by admin

Serverlar ,Genel olarak komutlar ile yönetilmektedir. Fakat bu komutları öğrenmek uzun zaman alır. Bu nedenle sunucularımızın yönetimininde işimizi basitleştiren, komut gerektirmeden hosting sunucunuz üzerinden işlem yapabileceğiniz bağzı paneller oluşturulmuştur. Bu panellere;

  • “WHM – cPanel”
  • “Plesk Panel”
  • “Direct Admin” olarak örnek verebiliriz ve bir sonraki yazılarımızda bu başlıkları ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

Panellere ulaşabilmek için web hosting sunucunuzun IP adresini veya name serverını tarayıcıda adres çubuğuna yazınız. Sitenizi yazdıktan sonra sonuna 2 nokta koyup panelinizin portunu yazIn.

örnek:

WHM panele erişmek için;

  1. Site adresimizin sonuna :2086 yazarak ulaşılır.

cPanel‘e erişmek için;

  1. /cpanel  Site adresimizin sonuna /cpanel yazarak girebiliriz.
  2. :2082 yine site adresimizin sonuna :2082 yazarak ulaşalır.

Plesk Panel’e erişmek için;

  1. Site adresimizin sonuna :8880 yazarak ulaşılır.

Direct Adminpanelinize erişmek için;

  1. Site adresimizin sonuna :2222 yazarak ulaşılır.

bu şekilde erişim panellere web üzerinden erişim sağlayabiliriz.

 

Aşağıdaki tabloda Bilgi, Başarı, Yönlendirme, Tarayıcı hatası ve Sunucu hatası gibi karşımıza çıkabilecek mesajları ve anlamlarını inceleyeceğiz.

Code Mesaj Anlamı
1xx Bilgi
100 Continue Devam
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü
102 Processing İşlem
2xx Başarı
200 OK Tamam
201 Created Yaratıldı
202 Accepted Onaylandı
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi
204 No Content İçerik Yok
205 Reset Content İçeriği Baştan al
206 Partial Content Kısmi İçerik
207 Multi-Status Çok-Statü
210 Content Different Farklı İçerik
3xx Yönlendirme
300 Multiple Choices Çok Seçenek
301 Moved Permanently Sürekli Taşındı
302 Moved Temporarily Geçici Taşındı
303 See Other Diğerlerine Bak
304 Not Modified Nitelenemedi
305 Use Proxy Proxy Kullan
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder
4xx Tarayıcı Hatası
400 Bad Request Kötü İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Sayfa Bulunamadı
405 İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410 Gone Bak
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested range unsatifiable
417 Expectation failed
422 Unprocessable entity
423 Locked
424 Method failure
5xx Sunucu Hatası
500 Internal Server Error
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version not supported
blog , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir